Услуги

Public affairs and политически PR


Borvele е водеща компания в сферата на политическия PR и обществените каузи /Public affairs/. Грижим се за добрият публичен образ на нашите клиенти както пред обществото и държавните институции, така и в бизнес средите на национално и международно ниво. Borvele поддържа близки работни отношения с голям брой  държавни институции от централната и местна власт, политически и неправителствени организации от страната и чужбина.

Нашата екпертиза

Borvele притежава голям опит като има над 25 успешни PR кампании в областта на политиката, бизнеса и обществените каузи /Public affairs/.

Екипът на Borvele както и изградената партньорска мрежа от  високо квалифицирани експерти с дългогодишен опит в широк кръг сфери на корпоративната и обществена дейност. Поддържането на конструктивни и благоприятни отношения с всички е в основата на успеха на компанията!

В Borvele вярваме, че чрез ефективната комуникация  между бизнеса, държавните институции, политическите партии, неправителствените организации и гражданите, подобряването на средата, в която живеем е възможно и заедно ще достигнем до следващо ниво на социалната комуникация!

Borvele поддържа многообразна мрежа от изключителни анализатори с богат вътрешно и външнополитически опит, специализирани познания в разнообразни сфери и контакти в специфични региони по света. Borvele има възможност да предлага на своите потребители уникални гледни точки за различни политически събития.


Вътрешнополитически анализи

 • Стратегически анализ
 • Тактически анализ
 • Ситуационен анализ
 • Кризисен анализ
 • Анализ на политическата динамика
 • Системен политически анализ
 • Структурен и функционален политически анализ
 • Политическо планиране
 • Политическо прогнозиране
 • Лидерски анализ

Международни анализи

 • Геополитически анализи на глобално, регионално и локално ниво
 • Геополитически анализи на вътрешнополитически процеси
 • Глобални регионални и локални геополитически тенденции

Съветология

Свържете се с нас

За да изведем заедно вашата компания на следващото ниво!